İstihdam Danışmanlığı

İstihdam Danışmanlığı

CAPELLA & AURIGA personel arayışlarınıza kesin çözüm getirmektedir. Bunu gerçekleştirirken öncelikle sizlerin yardımınızla bir iş analizi yapılır. Şirketin yapı ve alışkanlıkları ve kişiden beklenenler, aranan personele verilecek sorumluluk ve yetkiler  başlangıçta netleştirilmesi gereken bilgiler arasındadır. Mülakat teknikleri  uygulanarak gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda önelemeden geçen adaylarla iş analizine uygun bilgiler doğrultusunda detaylı mülakatlar, referans taramaları ve karakter analizleri yapılır.

Kişilerin iş ortamındaki davranış yapısını inceleyen psikometrik bazdaki analiz sistemleri de bu süreçte kullanılabilir. Bu çalışmalar sonucunda uygun bulunan adaylar hakkında hazırlanan raporlar firma yetkililerine sunulur. Raporları esas alan firma yetkililerinin talebi doğrultusunda adaylarla görüşmeleri CAPELLA & AURIGA tarafından organize edilir.

Kuruluşların en önemli ve çoğu zaman en büyük yatırım alanını oluşturan insan kaynağına gereken önemin verilmemesi nedeni ile şirketin lider kadrolarının ve kalifiye profesyonellerinin  seçimi ve bu seçilen kişilerin  şirket içi adaptasyonu ve eğitimi için harcanan emek , zaman ve para boşa sarfedilmektedir. CAPELLA & AURIGA HUMAN RESOURCES CONSULTING firmalara personel seçimi ve değerlendirmesi aşamasında danışmanlık hizmeti vererek insan kaynağının güçlendirilmesini hedefleyen bir kuruluştur.