Project Perfectum

Project Perfectum

Project Perfectum, Capella & Auriga’nın 1993’den bu yana sürdürdüğü başarılı insan kaynakları çözüm ortaklığı hizmetlerine; yılların birikimini yansıtarak eklediği bir hizmettir. Project Perfectum’u; insan kaynağını zihin, beden ve ruhdan oluşan bütüncül bir zihniyetle değerlendirebilme ve bu yönde iyileştirerek daha güçlü bir kurumsal kültür oluşturmayı hedefleyen bir hizmet olarak tanımlayabiliriz.

Sektöre vermiş olduğumuz yıllar, bizi, değişen iş dinamiklerine uyum sağlayacak, şirketlere bu değişim içinde daha fazla katma değer sağlayacak yenilikçi yaklaşımlara yönlendirmektedir. Bu çalışma, süregelen kurumsal yapılarda insan kaynağına pozitif bir katma değer sağlama kaygımızın güncel bir uzantısıdır.

“Project Perfectum” sadece Capella & Auriga’nın başarılı geçmişinin sürekliliği için yaratılmış bir çalışma değildir. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz topluma pozitif katkıda bulunabilmeyi hedefleyen bir sosyal sorumluluk duygusuyla oluşmuştur. Aşağıdaki soruları kendimize sormaya devam ederken, ortaya çıkan çözümdür “Project Perfectum”.

  • 1. “Müşterilerimize daha fazla katma değer nasıl sağlayabiliriz?”
  • 2. “Hizmetlerimizi daha fazla nasıl geliştirebilir ve iyileştirebiliriz?”
  • 3.“Hizmetlerimizi, sosyal farkındalık ve sorumluluk anlayışına nasıl daha fazla taşıyabiliriz?”
  • 4. “Var olan insan kaynağı uygulamalarına yenilikçi ve devrimci yaklaşarak sektöre nasıl katkıda bulunabiliriz?”

Yıllar içinde, sayısız profesyonelle mülakatlar yapan uzmanlarımızın ortak görüşü yok denecek kadar az insanın çalışma ortamlarını mutlu bir alan olarak tanımlamasıydı.  Biz ise iş ortamını nasıl daha mutlu bir ortama dönüştürebiliriz sorusundan yola çıktık. Paranın iş ortamında bir motivasyon faktörü yarattığı doğrudur fakat iş ortamında para kanalıyla sağlanan motivasyon çok kısa süreli bir etkiye sahiptir.

Üst düzey mülakatlarımız çok detay içermekte ve klasik özgeçmiş taramasından çok daha derin nitelik taşımakta ve kişiyle ilgili ölçülmesi zor olan verilere ulaşmayı hedeflemektedir. Kişinin o ana kadar başarıları ya da başarısızlıkları değil, bunun arkasında yatan sebepler odak noktası olur. Yaşam tarzı ilgilendiği iş ile ilgili yapabileceklerinin sürekliliğini desteklemekte midir? Profesyonel hedeflerine, sağlıklı bir zihin, ruh ve beden bütünüyle mi ilerlemektedir? Ve bunun benzeri yüzeyde ve resume’de bulunmayacak bilgiler hedef noktamız olmuştur hep. Müşterilerimizin istihdamının tamamını biz yürütmediğimizden; sadece üst düzey yönetici ve stratejik kadro araştırmalarında rol oynadığımızdan, müşterilerimizin kurumsal kültüründe insanın bu şekilde bütüncül değerlendirildiğini, insanın sadece bir iş makinesi değil; ruh ve beden zihinden oluşan organik bir yapı olduğu algısıyla çalıştırılması bizim kontrolümüzde değildir. Project Perfectum, işte bu analiz sonucunda, dışardan kurum kültürünün bu yapısını güçlendirebilmek ve bu yaşayan organizmayı daha sağlıklı hale getirmek üzere oluşmuş bir projedir.

Diplomalar ve özgeçmişler ancak ve ancak kişinin zihninin küçük bir kesitini sunabilir bize. Büyük bir şirket ortamına, Harry Potter’ın görünmez yapan pelerinini giyip girer ve çalışanların yüz ifadelerini, çalışma şekillerini ve hatta performanlarını incelerseniz, bedenen orada olan fakat aslında orada olmayan çok sayıda çalışan görmeniz muhtemeldir. Ve yine muhtemeldir ki bu kişilerin özgeçmişleri, oradaki iş ünvanına çok uygundur. Oysa ki, şirketlerde insan kaynağı denilince göz ardı edilen bütüncül yaklaşım ancak o koltukta oturan kişilerin başarılı olup olmayacaklarını tayin eder. Kartı zamanında basarak şirkete giriş yapan bir kişi, çalışıyor anlamına gelmez.  Çoğu durumda, özgeçmişleri ve bunu sunumlarının uygunluğu ile işe alınan kişiler, sağlıklı bir beden zihin ve ruh üçlemesine ve dengesine sahip olmadığından işten çıkar ya da çıkarılır. Kişiler gibi, şirket kültürünün de bu dengeyi, kurumsal sağlık olgusunu taşımaması da aynı sonuca varacaktır.   Tartışılmaz bir gerçek vardır ki, kişi fiziksel sağlığa sahip değilse ya da ruhsal sağlığa sahip değilse, bu çalışmasını negatif yönde etkileyecektir. Bu negatif etki, performans düşüklüğü kadar minimal ya da hiç çalışmamasına sebep olacak kadar ağır beden ve ruh hastalıkları kadar ağır koşullar haline gelebilir.

Özgürlük, güven duygusu, ait olma duygusu, başarı duygusu, amaç ve statü işyerinde çalışanın ihtiyaç duyduğu kavramların başında gelir. Bunları sağlayabilmek ise günümüz iş dünyasında, insana alışılmış metodlara ek bazı yöntemlerle yatırım yapmaktan geçer. Gerek kurumların gerekse profesyonellerin bu bilince taşınabilmesi harika bir kazan-kazan durumu yaratacaktır.

“Project Perfectum” Bu sebeplerle çeşitli çözüm paketleri oluşturmuştur. Bu çözüm paketleri, şirketin büyüklüğü, bu kavramlara yakınlığı ve uygulamalarına bağlı olarak şirkete özel hale getirilerek sunulacaktır. Sunulan çözüm paketlerini başarıya taşıyabilmek için Capella & Auriga birçok yetkini konusunda uzman kurum ve kişiyle çözüm ortağı olmuştur. Bu çözüm ortaklarının içinde yönetim danışmanları, mentörler, eğitmenler, doktorlar, sağlıklı yaşam uzmanları, kurumsal spor danışmanları, sanat danışmanları, diyetisyenler ve insan sağlığını, kurum performansı açısından yönlendirebilecek başarıları kanıtlanmış uzmanlar bulunmaktadır.